Фотоволтаици

Studer Innotec“ – инвертори със синусоидална форма на изходното напрежение предназначени за автономни системи. Тези устройства позволяват:
-преобразуването на постоянното напрежение на акумулаторите в променливо
-захранването както на осветителни тела, така и на битови прибори, телекомуникационни устройства и електронни системи с различни приоритети.
-зареждане на акумулаторите чрез алтернативни източници на енергия
-изграждане на системи за резервно захранване

Области на приложение:
Стационарни системи
- електрификация на индивидуални сгради и помещения
- като резервни захранващи системи в здравеопазването и образованието
- системи за слънчево захранване
- при системи и произвоства, изискващи непрекъсваемо захранване

Мобилни системи
- лодки и яхти
- каравани
- автомобили за медицинска и техническа помощ
- сервизни камиони

Професионално използване:
- енергоснабдяване на системи за безопастност
- телекомуникационни системи и съоръжения за сигнализация
- “чисти” източници на мощност
- системи за аварийно осветление

Фотоволтаични системи STUDER

Фотоволтаичната технология се счита за най-перспективния и екологичен начин за регенеративно производство на енергия. Този начин предлага лесна и сигурна възможност за пряко превръщане на слънчевата светлина в електроенергия с помощта на силициеви клетки.
Фотоволтаичните централи позволяват такова производство на електроенергия, при което не се отделят емисии и се запазват природните ресурси. От икономическа гледна точка те се отличават с висока надеждност, трайност и минимални разходи за поддръжка.

Фотоволтаични системи STUDER Фотоволтаични системи STUDER 2

Модули

Solar module aleo s_16
Kyocera KC130TM
SMA Sunny Boy 5000TL HC
XP Compact