За Триком - В ЕООД

Фирмата е регистрирана във Варненски окр. съд на 28.05.94 г. като “Триком-В” ООД с основен предмет на дейност:строителство, ремонт, доставка, монтаж и поддръжка на пожароизвестителни, сигналоохранителни, радиоозвучителни и TV системи, системи за контрола на достъпа, телефонни централи и системи за TV наблюдение.
Фирменото дело е 2360/94г., а съдружници са частни физически лица. Дружеството се управлява от управител, а контрола по изпълнение на конкретните договори е възложено на изпълнителен директор. Регистрирано е по ДДС.
В началото на 2001 г. след вътрешни реорганизации фирмата се преобразува в ЕООД, запазвайки всички свои активи, предмет на дейност и данъчна регистрация. Новото име на фирмата вече е “Триком – В”. От 2004 Триком-В е официален търговски представител на Newmat за България.
Фирмата разполага със собствен офис и обособен сервизен център на ул.”Български орел” 13, собствен транспорт, средна механизация за изпълнение на строителни обекти и набор от ръчна механизация за индивидуално ползване.

Триком-В

Дейности

- проектиране и строителство на жилищни сгради до шест етажа монолитен тип, по класическа технология, комбинирана с елементи на сухо строителство “Кнауф”. Изпълнението е до окончателно предаване “под ключ”, в това число мебелно обзавеждане;
- ремонтни работи в жилища офиси, магазини, хотели и обществени сгради;
- след м. декември 2002 г. във фирмата се развива ново направление към довършителните работи в строителството - доставка и монтаж на ефектните опънати тавани на фирма NEWMAT – Франция (www.newmat.com) - доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения с капацитет от 5 до 2000 Е.Ж., с патентована система за пречистване на белгийската фирма EPUR
- доставка и монтаж на системи за енергийна независимост на швейцарската фирма “Studer” ( www.studer-inno.com )
- проектиране, доставка и монтаж на системи за отопление, климатизация и вентилация;
- проектиране, доставка и монтаж на ел. инсталации, специализирани системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение и охрана, телефонни централи, системи за контрол на достъп;
- външно и вътрешно рекламно обезпечаване на търговски обекти, банки, хотели, офиси, курортни комплекси.„ТРИКОМ - В” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-26521-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” „Триком - В” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-26521-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 4500,00 лв., от които 3 825,00 лв. европейско и 675,00 лв. национално съфинансиране.Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

Лого Европейски съюзЛого ОП Конкурентоспособност