Геотермично отопление

Безплатна ли е енергията?
Топлината, акумулирана в земята на вашата градина, може да бъде преобразувана в изцяло безплатна енергия, подновявана периодично от слънцето, дъжда и вятъра. Единствената необходима инвестиция е инсталирането на пригодена за това колекторна система.
Колко площ е необходима и пречи ли това на градината?
Необходими са 1,2 кв.м. колектор за 1 кв.м. отопляема площ, а и градината си остава напълно използваема.
А през зимата...? И каква икономия...?
Големият интерес към системата в северна Европа утвърждава нейните качества и способности. С постоянна стайна температура от 22-25 С през зимата, комфорта е гарантиран. Приятно е да се знае, че икономиите реализирани при такава инсталация са от 75 % спрямо всички останали
Опасно ли е?
Въртящата се в системата течност е нито взривопастна, нито с дразнеща миризма. Безопасността за всички в дома е гарантирана.
През зимата е топло, а през лятото? Системата позволява промяна на режима на работа, т.е. вместо да затопля, охлажда дома през лятото. Как стои въпросът с топлата вода?
Геотермичното отопление осигурява благодарение на пригодения за това генератор 300л. топла вода на ден за нуждите на цялото семейство.

Геотермичното отопление Геотермичното отопление 2


Как работи?


Фреон - вода Фреон - вода

Движещата се хладилна течност през медните, обвити с полиентилен тръби, приема топлината, акумулирана в почвата. С помощта на генератора, тя се превръща в енергия, необходима за затопляне на водата, която отдава необходимата за дома топлина.
- регулиране на топлината за всяка стая
- използване на радиатори
- максимален комфорт и икономии
- възможност за охлаждане през лятотоВода - вода

Тук гликолната вода позволява усвояването на енергията от почвата. С помощта на генератора тя отново се превръща в необходимата за дома топлина.
вертикален сондаж при недостиг на площ
използване топлината на подземни води

Вода - вода